Balónové hélium na oslavy

 
 
 

Balónové hélium na oslavy

 

Návod na použitie héliovej fľaše


Použitie fľaše je veľmi jednoduché a bezpečné. Stačí dodržať nasledujúce kroky: 

1. Odskrutkujte vrchný bezpečnostný uzáver a na jeho miesto v smere hodinových ručičiek umiestnite ventil na plnenie hélia.

2. Na plniaci ventil nastoknite balón tak, aby balón tesne obopínal obvod trysky, a nedochádzalo tak k úniku hélia pri plnení.

3. Pridržte kŕčok balóna a zatlačte ventil smerom nadol. Zatlačením  ventila sa uvoľní prepážka a nafúknite balóny héliom. Uvoľnením tlaku na ventil sa plnenie zastaví.

4. Opatrne stiahnite balón z ventila tak, aby nedošlo k úniku hélia.

5. Po nafúknutí balónov odstráňte plniaci ventil a opätovne naskrutkujte bezpečnostný ventil.

!Kontaktujte nás v prípade, že sa vám nedarí balóny nafúknuť. Radi vám hneď poradíme, aby ste neprišli o radosť z nafúknutých balónov. 

Tip: Balóniky nafúknite 1-2 hodiny pred plánovaným začiatkom párty.

 

Výdrž héliovej fľaše 

Fľaša s héliom je jednorazová, má svoj uzatvárateľný ventil a preto sa nedá znova naplniť. Obsah fľaše vám vydrží, kým ju úplne nevyprázdnite. To znamená, že pokojne počká napríklad na ďalšiu oslavu. 

Odporúčame zapísať si, koľko ste už balónov nafúkali, napríklad na obal fľaše.  Ak cítite že tlak, pod akým sa balóny plnia, už nie je taký silný ako na začiatku, kapacita héliovej fľaše sa blíži ku koncu.
 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, na koľko balónov vám taká fľaša vydrží:
 

Orientačný prehľad počtu nafúkaných balónov

Typ balónov Počet nafúkaných balónov z héliovej fľaše 20
s objemom 0,18 m3
12“ latexové balóny
11“ latexové balóny 10
10“ latexové balóny 14
9“ latexové balóny 20
18“ štandardné fóliové balóny 8
fóliové supershape balóny 2
86 cm fóliové číselné balóny 2

*množstvá sú orientačné, záleží od vonkajších podmienok a manipulácie s héliovou fľašou
 

Skladovanie héliovej fľaše

Uskladniť ju môžete na chladnejšom mieste bez prístupu priameho slnečného žiarenia. Predtým sa uistite, že ste starostlivo uzavreli bezpečnostný ventil, aby neprišlo k nechcenému úniku hélia. 

 

Kam s prázdnou héliovou fľašou

Prázdna fľaša sa nedá znova naplniť, preto ju môžete odniesť do akejkoľvek zberne surovín.