Zmena faktúry

 
 
 

Môžete mi zmeniť dodatočne údaje vo faktúre?


Áno, ale len za daný mesiac. Napríklad faktúru za objednávku v mesiaci september vám vieme zmeniť len do 20. dňa nasledujúceho mesiaca – októbra.