Párty fontánka prskaviek 15 cm

 
 
 

Párty fontánka prskaviek 15 cm

2 ks v balení, 15 cm, prskavky na tortu s efektom zlatých hviezdičiek, dĺžka trvania efektu: 50 sek.
Kód produktu:FC15G
Dodacia lehota
Na sklade: 17
Dodacia lehota: Skladom
Vaša cena: 1,00 €

Popis produktu

Bezpečnostné informácie o produkte
Pyrotechnický výrobek tr.1.4G UN 0336
Kat F1 - predaj od 15 rokov


Nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nevystavujte obrusovaniu, nárazom a treniu. Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare.
V prípade požiaru opustite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti.
Skladujte iba v pôvodnom obale. Odstráňte obsah/obal odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.